Copyright MyCorp © 2024
Створити безкоштовний сайт на uCoz
   
Четвер, 23.05.2024, 15:35
Вітаю Вас Гість
Головна | Реєстрація | Вхід
                         Юрій Футуйма
                         surg&sing site

Список друкованих робіт Футуйми Ю.М.

1. Адаптація судин підшлункової залози до експериментального венозного застою Футуйма Ю.М., Защик М.М., Невісток Н.І. Тернопільська державна медична академія, м.Тернопіль, Україна, 1988 р.

2. Клініко-імунологічна ефективність курортної терапії хронічних запальних захворювань гепатобіліарної системи./ Хабарова Н.А., Мерецька І., Ліфантьєва Н., Костіков В., Футуйма Ю.М., Шерстюк І. Тернопільська державна медична академія, м.Тернопіль, Україна, 1998 р.

3. Футуйма Ю.М., Защик М.М., Тарновецький В.А. Легеневі кровохаркання та кровотечі у хворих туберкульозом в поєднанні з жовтяничними гепатитами. Тернопільська державна медична академія, м.Тернопіль, Україна, 1999 р.

4. Хабарова Н.А., Футуйма Ю.М., Шерстюк І., Ліфантьєва Н. Застосування препарату "селена” в комплексному лікуванні хронічних запальних захворювань міліарної системи. Тернопільська державна медична академія, м.Тернопіль, Україна, 2000 р.


5. Результати дослідження мінеральної щільності кісткової тканини у хворих прооперованих з приводу виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки / Футуйма Ю.М., Мельничук В.В., Дуць С.І., Панічев В.В.- Матеріали VI міжнародного конгресу студентів та молодих ученних.-Тернопіль "Укрмедкнига” – 2002. – С.90.

6. Мінеральна щільність кісткової тканини у віддаленому періоді після хірургічного лікування гастродуоденальних виразок / Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М., Мельничук В.В., Дуць С.І., Господарський А.Я. / Матеріали регіональної конференції "Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. – 2002. – С.74.

7. Ковальчук Л.Я., Дзюбановський І.Я., Гнатів В.В., Беденюк А.Д., Костів О.І., Футуйма Ю.М. Принципи передопераційної підготовки у хворих на виразкову хворобу, ускладнену кровотечами із шлунково-кишковими // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: матеріали XLVII підсумкової наук.-практ. конф., присвяченої 150– річчю з дня народження академіка І.Я. Горбачевського.– Тернопіль, Укрмедкнига, 2004.– С.81–82.

8. Л.Я. Ковальчук, А.Д. Беденюк, Ю.М. Футуйма. Зміни стану кісткової тканини у пацієнтів старшої вікової групи в віддаленому періоді після операцій на шлунку // Матеріали науково-практичної конференції „ Актуальні питання геріатричної хірургії”. – 2004. – с.32.

9. Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М. Характеристика життєдіяльності пацієнтів після хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка // Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції „Науковий потенціал світу 2004”. Том 32. Медицина. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, - 2004. – С. 18-20.

10. Футуйма Ю.М. Порівняльна оцінка якості життя пацієнтів в ранньому та віддаленому періоді після хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка // Матеріали ІХ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених. Тернопіль: Укрмедкнига, – 2005. с. 57.

11. Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М. Оцінка моторно-евакуаторної функції шлунка сонографічним методом після різних видів резекції з приводу шлункових виразок в ранньому післяопераційному періоді // Шпитальна хірургія. 2005. - №2. – С. 7-11.

12. Рузібаєв Р.Ю., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М. Состояние костной ткани после хирургического лечения язвенной болезни // Вісник Вінницького національного медичного університету. - 2005. - №9(2). – С.386.

13. Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Рузібаєв Р.Ю. Порівняльна характеристика мінеральної щільності кісткової тканини в віддаленому періоді після хірургічного лікування шлункових виразок // Вісник Вінницького національного медичного університету. 2005. - №9(2). – С. 341.

14. Ковальчук Л.Я., Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Рузібаєв Р.Ю. Вплив методу оперативного лікування виразки шлунка на стан губчастої кісткової тканини у віддаленому післяопераційному періоді // Проблеми остеопорозу. – 2006. - № 2. – С. 68-71.

15. Ковальчук Л.Я., Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д. Стан мінерального обміну кісткової тканини після оперативного лікування виразки шлунка // Український морфологічний альманах. – 2006. – Т. 4, № 1. – С. 93-97.

16. Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М. Зміни локального кровобігу шлунка залежно від локалізації виразки та методу оперативного лікування // Вісник наукових досліджень. – 2006. - № 1. – С. 62-64.

17. Ковальчук Л.Я., Гнатюк М.С., Футуйма Ю.М. Кількісна морфологічна оцінка особливостей ремоделювання артерій шлунка при виразковій хворобі (Johnson I) // Вісник наукових досліджень. – 2006. - № 3. – С. 5-6.

18. Ковальчук Л.Я., Футуйма Ю.М. Локальний кровобіг слизової оболонки шлунка після хірургічного лікування шлункових виразок // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. № 1. – 2006. – С. 62-64.

19. Л.Я. Ковальчук, Ю.М. Футуйма, А.Д. Беденюк, В.Т. Борак, В.В. Гнатко, Л.В. Балабан, С.І. Дуць. Результати функціонального стану шлунка в періоди після хірургічного лікування ускладнених власне шлункових виразок // Шпитальна хірургія. – 2006. - № 2. – С. 5-10.

20. Рузібаєв Р.Ю., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М. Аналіз звертання пацієнтів за проведеним анкетуванням та контрольним обстеженням у віддаленому періоді після перенесеного хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки // Вісник наукових досліджень. – 2006. - №1. – С. 72-73.

21. Футуйма Ю.М. Стан кислототвірної функції шлунка при виразках власне шлункової локалізації (Johnson-I) та після хірургічного їх лікування // Матеріали Х Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2006. – с. 65.

22. Ю.М. Футуйма Зміни мінеральної щільності кісткової тканини залежно від методу хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка // Шпитальна хірургія. – 2006. - № 1. – С. 50-55.

23. Чонка І.І., Максимлюк В.І., Гусак О.М., Футуйма Ю.М., Чонка А.І. Активна хірургічна тактика в лікуванні хворих на цукровий діабет з синдромом діабетичної стопи // Клінічна хірургія. – 2006. - № 11 – 12. – С. 91.

24. Ковальчук Л.Я., Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Гусак О.М., Господарський А.Я., Дуць С.І., Чонка І.І., Доброродній В.Б. Кислотопродукуюча функція залоз шлунка при І типі шлункових виразок до та після хірургічного лікування за даними внутрішньошлункової комп’ютерної рН-метрії // Шпитальна хірургія. – 2007. - № 2. – С. 8-11.

25. Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Рузібаєв Р.Ю, Футуйма Ю.М. Постгастрорезекційний остеопороз // Клінічна хірургія. – 2008. - № 4-5. – С. 17-18.

26. Ковальчук Л.Я., Сміян С.І., Рузібаєв Р.Ю., Гнатів В.В., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М., Гусак О.М., Чонка І.І., Доброродній В.Б., Господарський А.Я., Вайда А.Р. Андропауза // Вісник наукових досліджень.- 2008.- №1.- С. 44-48.

27. Випадок защемлення петлі тонкої кишки у внутрішній грижі брижі сигмоподібної кишки / [Запорожець В.В., Гусак О.М., Беденюк А.Д. та ін. ] / Шпитальна хірургія.– 2008.– №1.– С. 116– 118.

28. Л.Я.Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д, Футуйма Ю.М., Рузібаєв Р.Ю. Функціональний стан шлунка в ранньому післяопераційному періоді після хірургічного лікування гастро-дуоденальних виразок // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2008. – Збірник матеріалів конференції 13 червня 2008 р. – С. 57-58.

29. Чонка І.І., Коптюх В.В., Гусак О.М., Футуйма Ю.М., Господарський А.Я., Перепелиця М.П., Павлишин А.В. Спосіб пластики // Патент № 33570. Бюл. № 12. Від 25.06.2008.

30. Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Чонка І.І., Футуйма Ю.М. Застосування пов’язок на основі суспензії для місцевого лікування нагноєнь лапаротомної рани після хірургічного лікування ускладнених гастродуоденальних виразок // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2009. - № 2. – С. 66.

31. Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М. Особливості локального кровобігу слизової оболонки гастродуоденальної зони при ускладненій виразковій хворобі дванадцятипалої кишки та після хірургічного лікування // всеукраїнський зб. наук. робіт за матеріалами ювілейної наук.- практ. конф. з міжнародною участю ["Актуальні питання невідкладної хірургії"], Харків, 1-2 квітня 2010 р. / Академія медичних наук України, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України»/ Хірургічна перспектива.- №1.- 2010.- с. 80- 86.

32. Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Венгер І.К., Беденюк А.Д., Твердохліб В.В, Гусак О.М., Доброродній В.Б., Мальований В.В., Чонка І.І., Смачило І.І., Мисак А.І., Футуйма Ю.М., Смачило І.В., Нестерук С.О., Доброродній А.В., Крицький І.О. // Роль інтеграції в європейську вищу освіту в навчанні, вдосконаленні та формуванні студента-лікаря / Матеріали всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф) НЗ України» // Тернопіль, травень 2010, - С. 57-58.

33. Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М. Особливості локального кровобігу слизової оболонки гастродуоденальної зони при ускладненій виразковій хворобі дванадцятипалої кишки та після хірургічного лікування // Всеукраїнський зб. наук. робіт за матеріалами ювілейної наук.- практ. конф. з міжнародною участю ["Актуальні питання невідкладної хірургії"], Харків, 1-2 квітня 2010 р. / Академія медичних наук України, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України»/ Хірургічна перспектива.- №1.- 2010.- с. 80- 86.

34. Вибір методу хірургічного лікування виразок дванадцятипалої кишки, ускладнених субкомпенсованим стенозом, з урахуванням морфофункціональних особливостей стінки шлунка / [Л. Я. Ковальчук, А. Д. Беденюк, М.С. Гнатюк, Футуйма Ю.М. та ін.] // ХХІІ з’їзд хірургів України, 2–5 червня 2010 р. : матеріали з’їзду. – Вінниця, 2010. – Т. 1. – С. 209–210.
35. Лікування нагноєних післялапаротомних ран пов'язками на основі оксиду цинку у хворих на ускладнену виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки [А.Д. Беденюк, І.І. Чонка, Ю.М. Футуйма та ін.] / Здобутки клінічної та експериментальної медицини: зб. матеріалів підсумкової наук.-практ. конф. 17 червня 2010 р., Тернопіль, 2010.– С. 55– 56.

36. Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Венгер І.К., Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Гусак О.М., Доброродній В.Б., Мальований В.В., Чонка І.І., Смачило І.І., Мисак А.І., Футуйма Ю.М., Смачило І.В., Нестерук С.О., Крицький І.О. Роль інтеграції в європейську вищу освіту у навчанні, вдосконаленні та формуванні студента-лікаря // Медична освіта, №3, 2010 р.- с.22- 24.

37. Регионарный кровоток, моторно-эвакуаторная и кислотообразующая функции желудка и двенадцатиперстной кишки при осложненной язвенной болезни желудка [Ковальчук Л.А., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М., Чонка И.И.] / Актуальные вопросы хирургии: материалы XIV съезда хирургов Республики Беларусь 11-12 ноября 2010 г., Витебск, 2010.- С.247- 249.

38. Хірургія / за ред.. Л.Я. Ковальчука / Тернопіль : ТДМУ, 2010.― 1056 с. Гриф № 1/11-7259 від 03.08.2010 р. Підручник

39. Kovalchuk L.J., Bedenjuk A. D., Gusak O. M., Hospodarskyy A. J., Futujma J. M. Intraoperative evaluation of bowel viability by pulse oximeter oxygen saturation in the patients with colon obstruction // Материалы II съезда колопроктологов стран СНГ, III съезда колопроктологов Украины с участием стран центральной и восточной Европы 18- 20 мая 2011 г., Одесса, 2011.- С. 133- 134.

40. Kovalchuk L. J., Bedenjuk A. D., Chonka I. I., Futujma Yu. M., Gusak O. M., Grytsenko Y. M., Hospodarskyy A. J. Experience of using based on suspension bandages in the local treatment of perianal zone diseases // Материалы II съезда колопроктологов стран СНГ, III съезда колопроктологов Украины с участием стран центральной и восточной Европы 18- 20 мая 2011 г., Одесса, 2011.- С. 327- 328.

41. І.Я. Дзюбановський, Ю.М. Футуйма, О.М. Яворський. Органозберігаючі та органощадні оперативні втручання у хворих з виразковим пілородуоденостенозом // Український журнал хірургії, - 2011, - № 3(12), - С. 23-29.

42. І.Я. Дзюбановський, Ю.М. Футуйма, О.М. Яворський. Хірургічне лікування хворих з виразковими суб-декомпенсованими пілородуоденльними стенозами // Клінічна хірургія. – 2011. – № 5. – С. 31.

43. Л.Я. Ковальчук, А.Д. Беденюк, М.С. Гнатюк, Ю.М. Футуйма, І.І., Чонка, І.І. Лойко. Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання артерій стінки шлунка та дванадцятипалої кишки при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки// Український журнал хірургії, - 2011, - № 5(14), - С. 55-59.

44. Л.Я. Ковальчук, А.Д. Беденюк, О.Л. Ковальчук, І. І. Лойко, Я.Я. Боднар, Ю.М. Футуйма. Гістологічні ознаки гастроезофагеальної рефлюксної хвороби за даними біопсій стравоходу хворих на виразкову шлунка і дванадцятипалої кишки // Шпитальна хірургія. – 2011. – № 4. – С. 24 – 28.

45. Л.Я. Ковальчук, А.Д. Беденюк, О.Л. Ковальчук, В.І. Максимлюк, В.Б. Доброродній, І.І. Смачило, Ю.М. Футуйма. Особливості верифікації злоякісних вузлових утворень щитоподібної залози // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.– 2011.– № 2.– С.

46. Л.Я. Ковальчук, А.Д. Беденюк, О.Л. Ковальчук, В.І. Максимлюк, І.К. Венгер, О.М. Гусак, В.Б. Доброродній, В.В. Мальований, І.І. Чонка, І.І. Смачило, Ю.М. Футуйма, Н.І. Герасимюк, І.І. Лойко, Т.В. Романюк, Т.В. Шандрук, М.В. Чорненький. Особливості викладання дисципліни „Хірургія” за кредитно-модульною системою // Медична освіта.– 2011.– № 4.– С. 5 – 6.

47. Л.Я. Ковальчук, А.Д Беденюк, Ю.М. Футуйма, І.І. Чонка. Діагностика та хірургічне лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки на сучасному етапі // Актуальні питання екології та охорони здоров’я / зб. праць, т.6. — Тернопільський осередок Наукового товариства імені Шевченка (ТО НТШ). — Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига», 2011. - С. 223 - 251.

48. І.І. Чонка., А.Д Беденюк, В.Б. Доброродній, І.І. Смачило, Ю.М. Футуйма, А.І. Балабан. Діагностика та хірургічне лікування нейропатичної форми синдрому діабетичної ступні. Актуальні питання екології та охорони здоров’я / зб. праць, т.6. — Тернопільський осередок Наукового товариства імені Шевченка (ТО НТШ). — Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига», 2011. - С. 252 - 267.

49. Оптимізація хірургічного лікування синдрому діабетичної стопи // Дзюбановський І.Я., Чонка І.І., Футуйма Ю.М., Кріцак М.Ю. // ІІ Науково-практична конференція „Актуальні питання медицини залізничного транспорту” – 30 листопада 2012. – С. 27-28.

50. Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М., Смачило І.І. Особливості відновлення локального кровобігу у віддаленому періоді після хірургічного лікування шлункових виразок // Шпитальна хірургія. – 2012. - № 2. – С 59–61.

51. Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Чонка І.І., Футуйма Ю.М., Смачило І.І., Балабан А.І. До питання ліподермопластики у хворих на ожиріння // Шпитальна хірургія. – 2012. - № 3. – С 133–135.

52. Футуйма Ю.М. Місце сонографічного дослідження моторно-евакуаторної функції шлунка та дванадцятипалої кишки у виборі методу хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка // Шпитальна хірургія. – 2012. - № 3. – С 130–133.

53. Л.Я.Ковальчук, А.Д. Беденюк, О.А. Беденюк, Ю.М. Футуйма, І.І. Смачило, О.І. Костів, І.В. Чепіль. Корекція ендогенної інтоксикації при лікуванні перфоративних виразок // Клінічна хірургія. – 2012. - № 10 (Додаток). – С. 25.

54. І.Я. Дзюбановський, В.І. Максимлюк, В.Б. Доброродній, А.Д. Беденюк, І.І. Смачило, Ю.М. Футуйма. Застосування тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії в діагностиці злоякісних утворень щитоподібної залози // Клінічна хірургія. – 2012. - № 10 (Додаток). – С. 18.

55. Хірургічні ускладнення цукрового діабету: практ. посіб. / [І. І. Чонка, А. Д. Беденюк, В. В. Гнатів та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2012. – 136 с.

56. Футуйма Ю.М. Особливості мінеральної щільної кісткової тканини у віддаленому періоді після хірургічного лікування шлункових виразок // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. - № 4 (54). – С. 27 – 29.

57. Футуйма Ю.М. Синдром остеодистрофії та локальний кровобіг після хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка // Шпитальна хірургія. – 2013. - № 1. – С 48 – 51.

58. Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М., Бурак А.Є. Ендогенна інтоксикація та її корекція при лікуванні перфоративних гастродуоденальних виразок // Шпитальна хірургія. – 2013. - № 3. – С 60 – 63.